شهرداری ملارد
کد کاربر
رمز
 

در اسلام يك حكومت است و آن حكومت خدا، يك قانون است و آن قانون خدا، و همه موظفند به آن قانون عمل كنند.

امام خميني (ره)

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>