شهرداری ملارد
کد کاربر
رمز
 

مولا علي (ع):

دنيا دو روز است ، يك روز موافق و يك روز مخالف ميل توست ، روزي كه موافق است مغرور مشو و روزي كه مخالف است صبر كن.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.